Terugblik 2022

december 2022
In 2022 zijn ons wat zaken opgevallen. Corona liet in de vastgoedbranche gelukkig weinig littekens achter. De start van dit jaar kenmerkte zich juist door onrust in de Oekraïne en daardoor stijgende energiekosten. Sommige geldgevers waren zeer motiverend met mooie rentekortingen als u uw vastgoed verduurzaamde. Dat was prettig, want de rente steeg. Verder beloofde de overheid eindelijk het woningtekort aan te pakken en vooral betaalbare huurwoningen te realiseren. Jarenlang werden vraag en bevolkingsgroei te laag ingeschat en leken overheden nieuwbouw juist te frustreren. Met hoge koop -en huurprijzen tot gevolg. Helaas kregen vastgoedbeleggers onterecht wel de Zwarte Piet toegespeeld, maar goed, het voornemen was er en het werd luid verkondigd.
Sprookjes
Meer woningen dus, maar hoe ? Aan belemmeringen als stikstof, pfas, lokale overheden, verduurzaming, gestegen rente en bouwkosten hadden ontwikkelaars -en beleggers de afgelopen tijd genoeg te stellen. Belemmeringen wegnemen en snel meer bouwen zou je denken, maar het liep anders. De overheid besloot tot belastingverhogingen en pijnlijke verhuurregels voor vastgoedbeleggers. Electoraal leuk, maar of het verstandig is… In ieder geval niet als je woningbouw op gang wil brengen ! De branche ervaart het als uiterst demotiverend. Ondertussen zijn bouwbelemmeringen nog niet weggenomen en de beloftes van het kabinet om meer betaalbare (huur)woningen te realiseren, is volgens ons een sprookje.
Toch nog rendement?
Veel woningbeleggers menen dat het nieuwe WWS en de nieuwe huurgrens een te grote inbreuk is op het eigendomsrecht en een redelijk rendement. Zeker in combinatie met de belastingvoorstellen. Spaarders gingen al voor in dit soort rechtszaken. Andere beleggers zien juist kansen. Zij verwachten, dat regels en belastingen nooit helpen en op de lange termijn leiden tot nog meer schaarste en voor hen hogere opbrengsten, al is het maar door uitponding. Tja, bestaande Hugo-woningen (min. 187 punten) zullen bij verkoop overwegend niet meer voor verhuur beschikbaar komen, waarmee huurwoningen in dit segment verdwijnen. En de vrije sector (die al te klein en daardoor relatief duur was) wordt nog kleiner en duurder. En mocht de liberalisatiegrens nog hoger worden, dan valt nieuwbouw van huurwoningen helemaal stil. En 3,4 miljoen huurders staan met lege handen. De Minister is er vaak genoeg en in ruime mate voor gewaarschuwd.

Een goed voornemen voor 2023 voor u : Inzicht in uw vastgoed én vastgoedfinanciering

Wij verwachten, dat geldgevers de impact van alle voorstellen niet zal zijn ontgaan. Bij verlengingen zal men zich willen informeren over de verduurzaming en WWS risico’s in uw financierde bezit. Maar ook bij tussentijdse reviews, revisies en mutaties, wanneer alweer een nieuwe accountmanager u belt voor informatie, kan het ter sprake komen. Ook bij een hertaxatie speelt dat. Energie labels worden dus belangrijker, maar ook een goede WWS telling. Daarnaast zien wij veel dat Algemene Voorwaarden vaak veranderen en ineens van toepassing worden op oude, reeds lopende leningen. Het is wellicht een goed voornemen om met een specialist eens financieringsrisico’s in kaart te brengen en van gedachten te wisselen over alle overheidsvoornemens, zodat u goed inzicht heeft en uw financieringen goed staan. U raadt het al : Zo’n specialist met veel ervaring zijn wij ! Al vanaf 1988.

Lees verder

maart 2023
In ons dagelijkse werk spreken wij veel mensen. Mensen, die hard werken, panden aankopen, renoveren en verhuren of verkopen. Vaak op grote schaal. Professionals, die gebouwen transformeren of nieuwbouwwoningen doen verrijzen. Voor verhuur én verkoop.
september 2022
Het CBS houdt onder andere bij hoe de Nederlandse woningmarkt qua doorsnee in elkaar zit. Bovendien heeft de overheid recent nog de Stec-groep onderzoek laten doen, ook om haar plannen voor huurregulering verder te onderbouwen. Het leek ons leuk om dat eens uit te pluizen.