Zomaar wat getalletjes …

september 2022
Het CBS houdt onder andere bij hoe de Nederlandse woningmarkt qua doorsnee in elkaar zit. Bovendien heeft de overheid recent nog de Stec-groep onderzoek laten doen, ook om haar plannen voor huurregulering verder te onderbouwen. Het leek ons leuk om dat eens uit te pluizen.
Het totale aantal woningen in Nederland is ca. 8 mio. Daarvan is 3.4 mio huur (42.5%) en ca. 4.6 mio koop (57.5%). Van de huurwoningen is ca. 2.86 mio (84.1%) sociaal verhuurd en 540.000 (15.9%) in de vrije sector. Van alle vrije sector woningen vallen 430.000 in het middensegment (huur tot 1.000,-/mnd) en 110.000 woningen met huur vanaf 1.000,-/mnd. De vrije sector woningen in het middensegment zijn in het bezit van particuliere beleggers (176.000, institutionele beleggers (122.000) en corporaties (170.000). De vrije sector woningen in het hogere segment (vanaf 1.000,-) zijn zowel in het bezit van particuliere beleggers (72.000) als institutionele beleggers (27.000) en corporaties (11.000). Bronnen : CBS en pagina 32 rapportage Stec-Groep (sept 2021 verkenning beleidsopties voor huurprijsregulering van de vrije sector huur).
Wat ons opvalt is, dat er relatief veel sociale huurwoningen zijn in de Nederlandse huurwoningenmarkt. De vrije sector is naar verhouding erg klein (15,9%). Verder zien we dat het ‘duurdere’ deel van de vrije sector slechts 3,25% vormt van de hele huurmarkt. Dat daarin de particuliere belegger is ‘oververtegenwoordigd’ (2.1% van alle huurwoningen, 13.3% van de hele vrije sector) is op zichzelf wel logisch, omdat zij commerciële verhuurders zijn en geen corporaties of pensioenfondsen. Hun aandeel en invloed is echter vrijwel nihil. Er vallen volgens ons nog veel meer conclusies uit te trekken, maar toch vaak andere dan de overheid trekt. Nuchter bezien, zien wij in de cijfers in ieder geval vooral een groot tekort aan vrije sector woningen. U ?
Mocht u eens van gedachten willen wisselen met professionals, die weten wat er echt speelt en leeft in de markt, bel dan gerust.

Lees verder

maart 2023
In ons dagelijkse werk spreken wij veel mensen. Mensen, die hard werken, panden aankopen, renoveren en verhuren of verkopen. Vaak op grote schaal. Professionals, die gebouwen transformeren of nieuwbouwwoningen doen verrijzen. Voor verhuur én verkoop.
december 2022
In 2022 zijn ons wat zaken opgevallen. Corona liet in de vastgoedbranche gelukkig weinig littekens achter. De start van dit jaar kenmerkte zich juist door onrust in de Oekraïne en daardoor stijgende energiekosten.